نخ های تکسچره و تکسچره هوا

نخ تکسچره شده (DTY)

نخ تکسچره شده از تبدیل نخ‌ نیمه آرایش یافته توسط کشش، حرارت و پیچش اصطکاکی به صورت نخ تکسچره تاب مجازی به دست می آید.

این نوع نخ به شکل های پفکی، معمولی، ملانژ‌ و صفر تاب و نخ کش بصورت ساده مینگل وکومینگل تولید می‌شود.