نخ های تکسچره و تکسچره هوا

نخ تکسچره شده (ِDTY)

در سالن DTY نخ‌های نیمه آرایش یافته توسط کشش، حرارت و پیچش اصطکاکی به صورت نخ تکسچره تاب مجازی تبدیل می‌شوند. این نوع نخ به شکل های پفکی، معمولی، ملانژ‌ و صفر تاب و نخ کش بصورت ساده مینگل و کو مینگل در شرکت نخ زاگرس تولید می‌شود.

مشخصات نخ‌های DTY تولید شده در شرکت در جدول زیر آمده است:

                                                               DTY2-farsi.jpg